MISSION STATEMENT - MISSZIÓI NYILATKOZAT

As a protestant church we inherited the great tradition of the Reformation shaped by Martin Luther, Ulrich Zwingli, John Calvin, John Wesley and others throughout the long centuries. The five principles of the Reformation are still solid and valid: By Scripture alone, by faith alone, by grace alone, through Christ alone, glory to God alone. Thus by grace we are a congregation whose faith in Christ is nurtured by the Holy Scriptures in order that we may live for God's greater glory by our thoughts, words and deeds. As a Hungarian Reformed congregation in a Canadian Metropolis, living among the nations, it is our particular duty and mission to find the Hungarian Protestants in Montreal and call them to worship the Almighty God and to live by the Word of God as a special community of Jesus Christ. 

Protestáns gyülekezetünk szent öröksége a reformáció tanítása, amint az reánk maradt Luther Márton, Zwingli Ulrik, Kálvin János, Wesley János és mások munkásságában. A reformáció öt alapelve kiállta az idők próbáját és ma is a protestáns kereszténység alaptételeinek számítanak, azaz: Egyedül a Szent Írás, egyedül hit által, csak kegyelemből, egyedül a Krisztus által és egyedül Istené a dicsőség. Azaz kegyelemből oly gyülekezetté rendelt minket Isten, melynek a Krisztusban való hitét a Szent Írás táplálja mindennapi kenyérként, hogy gondolatainkkal, beszédeinkkel és cselekedeteinkkel Isten mind nagyobb dicsőségére élhessünk. Mint magyar református egyház egy kanadai metropoliszban, minden népek között, nekünk különös kötelességünk és missziónk megtalálni a montreáli protestáns magyarokat és istentiszteleti közösségbe hívni őket, hogy az Isten Igéje szerint Istennek élvén, a magyarul hirdetett Ige megtartsa montreáli magyar református gyülekezetünket a Jézus Krisztus evangéliumának szolgálatában nemzedékről nemzedékre.